Singletrack Glacensis

Projekt pn. „Singletrack Glacensis” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Kontakt

Bystrzyca Kłodzka
Centrum Informacji Turystycznej

Plac Wolności 17, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

e-mail:
turystyka@bystrzycaklodzka.pl
it@bystrzycaklodzka.pl
tel.:
(+48) 74 811 76 76
(+48) 74 811 76 77

www: turystyka.bystrzycaklodzka.pl

Wejście dla osób z niepełnosprawnością do Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Mały Rynek.
Główne wejście do Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 17.

Wejście dla osób z niepełnosprawnością do Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Mały Rynek Główne wejście do Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 17

 

Česká Třebová
Bike resort Peklak
Pod Jelenicí 653
Česká Třebová, Czechy

e-mail: info@peklak.cz
tel.: +420 731 125 800

www: www.peklak.cz

 

Zdobnice
Zdobnice 1
Velká Zdobnice
tel. +420 604 764 734