Singletrack Glacensis

Projekt pn. „Singletrack Glacensis” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Kontakt

Centrum Informacji Turystycznej

Plac Wolności 17, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

e-mail:

turystyka@bystrzycaklodzka.pl
it-bystrzycaklodzka@wp.pl

tel.:

(+48) 74 811 76 76
(+48) 74 811 76 77

www: turystyka.bystrzycaklodzka.pl