Kontakt

Česká Třebová
Bike resort Peklak
Pod Jelenicí 653
Česká Třebová, Czechy

e-mail: info@peklak.cz
tel.: +420 731 125 800

www: www.peklak.cz

 

Zdobnice
Zdobnice 1
Velká Zdobnice
tel. +420 604 764 734

 

Bystrzyca Kłodzka
Centrum Informacji Turystycznej

Plac Wolności 17, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

e-mail:
turystyka@bystrzycaklodzka.pl
it@bystrzycaklodzka.pl
tel.:
(+48) 74 811 76 76
(+48) 74 811 76 77

www: turystyka.bystrzycaklodzka.pl

Přístup pro osoby se zdravotním postižením do Turistického informačního centra v Bystrzyca Kladska, Malý Rynek.
Hlavní vchod do Turistického informačního centra v Bystrzyce Kladska, Plac Wolności 17.

Wejście dla osób z niepełnosprawnością do Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Mały Rynek Główne wejście do Centrum Informacji Turystycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 17