Singletrack Glacensis

Projekt s názvem „Singletrack Glacensis” spolufinancovaný EFRR jako součást programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Kontakt

Centrum Informacji Turystycznej

Plac Wolności 17, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

e-mail:

turystyka@bystrzycaklodzka.pl
it-bystrzycaklodzka@wp.pl

tel.:

(+48) 74 811 76 76
(+48) 74 811 76 77

www: turystyka.bystrzycaklodzka.pl