TRASA S KRÁSNÝMI VÝHLEDY VYŽADUJÍCÍ DOBROU KONDICI A TECHNICKÉ DOVEDNOSTI

Trasa se skládá z úseků typu singltrek a asfaltových, lesních a polních úseků. Otestuje vaši kondici a technické dovednosti. Místy náročné stoupání, korunované tím nejlepším: krásnými panoramaty a dlouhým sjezdem s klopenými oblouky a vlnami. Krátký, dobře označený úsek trasy prochází centrem obce Stronie Śląskie. Trasa se částečně překrývá s okruhem Rudka, který se končí přibližně 200 m od hlavního nástupního místa okruhu Stronie Śląskie (průsmyk Janowa). Dále vede napříč lyžařskými sjezdovkami, kde je třeba dávat pozor na křížení s jinými sjezdovými tratěmi. Je přímo propojena s trasou Singltrek Międzygórze a snadno se z ní dostanete na trasy v Lądku-Zdrój.

Výlet můžete zahájit na jednom ze čtyř parkovišť označených na mapce: parkoviště v průsmyku Puchaczówka se zastřešeným odpočívadlem a samoobslužným servisním místem jízdních kol, parkoviště nad vodní nádrží v obci Stara Morawa (je největší), malé parkoviště se zastřešeným odpočívadlem u nástupního místa na okruhu Rudka, místo vyhrazené pro stání několika aut v průsmyku Janowa, vzdáleném přibližně 200 m od nástupního místa na okruhu Stronie Śląskie.

Vyberte na mapce ikonu parkoviště a na smartphonu zapněte navigaci do tohoto bodu – dovede vás na parkoviště nejblíže nástupního místa. Následně můžete analogicky zapnout navigaci do nástupního místa.