Singletrack Glacensis

Projekt pn. „Singletrack Glacensis” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Pętla Stronie Śląskie – miejsce odpoczynku

Zadaszona wiata

Miejsce odpoczynku na skrzyżowaniu dróg leśnych na trasie pętli Stronie Śląskie.

Szerokość geograficzna
50.287939
Długość geograficzna
16.836924
Nawiguj do obiektu
Kliknij, aby wyznaczyć trasę